Sizə zəng edək
Mühasibatlıq Təlimi


Təlimdə kimlər iştirak edə bilər?- Mühasib olmaq istəyənlər
- Mühasib asistentləri
- Mühasiblər

Qeyri Maddi Aktivlərin kapitalaşdırılması və köhnəlməsi;
İstehsal xərcləri və hazır məhsulun maya dəyərinin hesablanması;
İstehsal xərclərinin uçotu;
Ticarət əməliyyatları qeydləri, sənədləşdirilməsi;
Mal material ehtiyatlarının təsnifatı;
Satılan malların xərclərinin hesablanması və uçotu;
Maya dəyərin hesablanması mal material üzrə;
Maya dəyər hesablama metodları;
Valyuta növlərinin uçotu və hesabları;
Xarici valyutaların dəyərləndirilməsi və son məzənnə;
Debitor borcların əsası, uçotu və qeydiyyatı;
Ümidsiz və şübhəli borclar;
Kreditor borcların mahiyyəti və uçotu;
Hüquq və zəmanət öhdəliklərin qeydiyyatı və uçotu;
Düzəliş qeydlərinın aparılması və son sınaq balansı;
Köməkçi hesabların bağlanması və son maliyyə hesabatının təqdimi;
Uzun Müddətli maddi aktivlər;
Uzun Müddətli maddi aktivlərin uçot siyasəti, kapitallaşdırılması;
Uzun Müddətli maddi aktivlərin köhnəlməsi və yenidən qiymətləndirilməsi;
Uzun Müddətli maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin qeydiyyatı və vergi uçotu üzrə;
Uzun Müddətli maddi aktivlərin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması;
Qeyri Maddi Aktivlərin əsası və uçotu;
Maliyyə uçotu və Vergi uçotu arasında yaranmış fərqlər;
Təxirə salınmış vergi aktivi və vergi ödəliyi;
Vergi növləri;
Vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi.
ƏDV anlayışı, mahiyyəti və uçotu;
Ana müəssisə, törəmə müəssisə və nəzarət;
Konsolidə edilmiş və ya qrup maliyyə hesabatları, (MVHH və MZHH)
Nəzarət edilməyən iştirak payı;
Qudvil uçotu və yazılışı, müsbət və mənfi qudvil;
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması;
Mühasibat balansı və Pul vəsaitləri;
Kassa;
Bank;
Təhtəhhesabşəxs;
Əmək haqqı hesablanması;
Əmək haqqı ödənişləri;
Sadələşdirilmiş bəyənnamələrin təqdimatı;
Muzdlu və ödəmə mənbəyindən vergi bəyənnamələrin təqdimatı;
BTP proqramında elektron hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi;
DSMF hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi (elektron);

Bizə abunə olun

Abunə olmaqla kursumuz haqqında ən yeni məlumatları ilk siz öyrənin

Copyright 2021 BBEC Tədris Mərkəzi Bütün hüquqlar qorunur

Site by OKmedia