Sizə zəng edək
Sənədlərin adı Yüklə
1. Vəzifə maaşının artırılması
2. Gedib-gəlmə jurnalı barədə
3. Ştat vahidinin əlavə edilməsi barədə
4. Boşdayanma zamanı vəzifə həvalə edilməsi
5. İşçinin işə qəbulu
6. Sosial məzuniyyətin verilməsi barədə (maddə 125)
7. Sosial məzuniyyətdən qayıtma barədə
8. Qismən ödənişli sosial məzuniyyətin verilməsi barədə (maddə 127)
9. Qeyri-iş günü işçinin işə cəlb edilməsi barədə
10. Öz hesabına məzuniyyət haqqında (maddə 128)
11. Əmək məzuniyyəti tam (maddə 114, 116)
12. Əmək məzuniyyəti qeyri iş günü daxil olmaqla (maddə 114, 116)
13. Əmək məzuniyyəti əvəzetmə (fərqin ödənilməsi, maddə 114, 116)
14. Əmək məzuniyyəti əvəzetmə (əlavə məbləğin ödənilməsi)
15. Əmək məzuniyyətinini hissə-hissə verilməsi (maddə 114, 116)
16 Əmək məzuniyyətinin birləşdirilməsi (maddə 137)
17. İşçinin təhsil məzuniyyəti haqqında (maddə 123, 124)
18. Məzuniyyətin başqa vaxta keçirilməsi haqqında
19. Məzuniyyətdən geri çağırılma barədə (tutulma, maddə 137_2-ci hissə)
20. Məzuniyyətdən geri çağırılma (əvəzgün verilməklə, maddə 137_2-ci hissə)
21. Məzuniyyətdən geri çağırılma (əvəzgün gələcəkdə, maddə 137_2-ci hissə)
22. Məzuniyyətə görə kompensasiyasının ödənilməsi barədə (maddə 135_2-ci bənd)
23. İşçinin mükafatlandırılması barədə
24. Töhmət (maddə 186_2-ci hissəsinin "a” bəndi
25. Şiddətli töhmət ( maddə 186_2-ci hissəsinin "b” bəndi
26. Sınaq müddəti ilə işə qəbul
27. İşdən azad olma (maddə 74.e, işçinin vəfat etməsi)
28. İşdən azad olma (maddə 74.1.a, hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılma)
29. İşdən azad olma (maddə 70.b, işçinin ixtisar edilməsi
30. İşdən azad olma(maddə 70.c, vəzifəyə uyğun gəlməmək)
31. İşdən azad olma (maddə 70.ç, işçinin işə gəlməməsi)
32. İşdən azad olma (maddə 70.ç, intizam tənbehi)
33. İşdən azad olma(maddə 69.3, işçinin təhsilini davam etdirməsi)
34. İşdən azad olma (maddə 68.2.a, tərəflərdən birinin təşəbbüsü)
35. İşdən azad olma (maddə 68.2.b, əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması)
36. İşdən azad olma (maddə 68.2.c, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi)
37. İşdən azad olma (maddə 68.2.ç, müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi
38. Ezamiyyə haqqında
39. Əmək haqqından tutulma (maddə 175.2.b)
40. Əlavə iş yerindən əsas iş yerinə keçid (maddə 46)
41. Başqa işə keçirilmə barədə (maddə 59)
42. Hərbi xidmətə çağırış (maddə 179.g)
43. Soyadın dəyişdirilməsi barədə

Bizə abunə olun

Abunə olmaqla kursumuz haqqında ən yeni məlumatları ilk siz öyrənin

Copyright 2021 BBEC Tədris Mərkəzi Bütün hüquqlar qorunur

Site by OKmedia